Skip to content

In het kort
Sponsorloop groot succes
De sponsorloop voor de aankleding van de nieuwe jeugdruimte bracht het mooie bedrag van € 961,45 bij elkaar. Klik hier voor de foto's en meer informatie.
SHH in de muziekschool
Door de verbouwing van de kerk zijn de SHH-diensten tot het eind van dit jaar verplaatst naar de Nieuwerkerkse muziekschool, Schubertstraat 50. SHH is iedere derde zondag van de maand. De dienst begint om 12.15 uur.
Filmverslag afscheidsdiensten De Bron en Ontmoetingscentrum
Naast een fotoverslag van de afscheidsdiensten van De Bron en het Ontmoetingscentrum (te vinden in de galerij hierboven), zijn er ook filmverslagen gemaakt door Janna Sinke. Klik hier voor een filmverslag van De Bron en hier voor het verslag van de laatste dienst in het Ontmoetingscentrum
De kledingbankactie: een groot succes!
Ook dit jaar was de kledingbankactie weer een groot succes. Zodra de deuren van de Bron open gingen werden tassen, zakken en dozen vol kleding binnengebracht. De tafels stonden al snel vol spullen. Voor een volledig klik hier
Definitief ontwerp vernieuwde kerk enthousiast ontvangen
Aan ruim negentig gemeenteleden presenteerde de Stuurgroep Gebouwen impressies van het ontwerp voor de verbouwing en inrichting van ons toekomstig kerkgebouw. Er was veel waardering voor het ontwerp, daarnaast gaven de aanwezigen waardevolle suggesties. Was u niet aanwezig en bent u wel benieuwd naar de impressies. Klik hier om deze te bekijken.
Cheque Sinterklaascentrale voor CliniClowns
December ligt al ver achter ons en alles van Sinterklaas is al lang opgeruimd, maar één puntje stond nog open: de 'uitreiking cheque aan Cliniclowns. Maandag 20 februari was het zover. Namens Circus Cliniclowns waren Ad en Elly van Zuijlen aanwezig. Zij zijn actief met Circus Cliniclowns en staan wekelijks op markten en braderieën. Zij kregen van de Sinterklaascentrale, een cheque van € 1.250,00. Dit bedrag is door de Sint en zijn Pieten verdiend tijdens de bezoeken op maandagavond 5 december en onze activiteit in de Reigerhof. Namens de Cliniclowns en de Sinterklaascentrale, HARTELIJK DANK! Ook danken wij iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen!.
U kunt de cliniclowns verder helpen door cartridges/oude mobieltjes te verzamelen, fietsen op de Mont Ventoux, Marathon New York en nog veel meer. Informatie: www.cliniclowns.nl .
Eind dit jaar hopen wij weer van de partij te zijn op dinsdag 5 december 2017.
Samen Kerst vieren
De gezamenlijke kerken willen iedereen uitnodigen op het kerstfeest. Ook mensen die de Kerst om wat voor reden dan ook alleen doorbrengen zijn hartelijk welkom. Om dit te benadrukken organiseren de gezamenlijke kerken op Tweede Kerstdag van 14.00 uur tot 17.00 uur een interkerkelijke kerstmiddag in ‘De Vluchtheuvel’ aan de Oude Kerkgang (Oude Dorp). U bent natuurlijk ook welkom om wat gezelligheid te brengen en die middag een kopje koffie of thee te drinken in ‘De Vluchtheuvel’. Wanneer u iemand weet om uit te nodigen, doe dit!
 
Ringvaartkerk opgeleverd
Vrijdag 1 december is de Ringvaartkerk opgeleverd door aannemer Mudde Bouw. Komende week arriveren de stoelen en wordt de kerk gebruiksklaar gemaakt. Zondag 10 december is de eerste dienst in het nieuwe kerkgebouw. De officiële opening laat nog even op zich wachten: dat wordt 20 en 21 januari. Blokkeer deze dagen maar alvast in uw agenda. Op de foto de aannemer die officieel de sleutel van het pand teruggeeft aan de kerk.
 
Hoopvol op weg
Op 13 december vieren we een adventsvesper om 20.30 uur in de Oude Kerk, georganiseerd door de oecumenische werkgroep avondgebeden. In deze tijd van het jaar mogen we ontdekken en beleven, dat we hoopvol op weg zijn naar de toekomst van de Heer! Juist daarom is het goed om de realiteit van hier en nu eerlijk onder ogen te zien. Het gaat niet om mooie woorden, die zweven in de kerk in tijd van kerst en advent.  We luisteren naar het verhaal van een vluchteling. We realiseren ons  het verdriet van de slachtoffers van natuurrampen. We willen de armoede in ons land niet over het hoofd zien, evenals de eenzaamheid van velen.  We leggen  dit alles biddend, zingend en in de stilte  neer voor de Aanwezige. Zó worden we aangeraakt door de liefde van God om te doen wat onze hand vindt om te doen. Mensen, hoopvol op weg naar de toekomst van de Heer! U bent van harte welkom!
 
Vrijdagavondfilm - Storm: letters van vuur
Vrijdagavondfilm in de Ringvaartkerk
Op vrijdag 12 januari a.s. vertoont de taakgroep ‘Vorming & Toerusting’ de familiefilm ‘Storm: letters van vuur’ in onze nieuwe Ringvaartkerk. Deze spannende film speelt in 1517 en past bij de herdenking van 500 jaar Reformatie. De film is bestemd voor gezinnen met kinderen vanaf circa tien jaar en geeft een beeld van de strijd om de vrijheid van godsdienst en meningsuiting en de rol die de boekdrukkunst daarbij vervulde. Een belevenis met volop gespreksstof aan tafel thuis! De film begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur met koffie/thee en limonade.
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 4

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken

www.protgem-nieuwerkerkijssel.nl