Skip to content

Benoeming kerkelijk werker
De Kerkenraad heeft in het najaar van 2013 besloten om € 12.000 gedurende twee jaar te reserveren voor extra ondersteuning van het pastoraat.

De taakgroep pastoraat heeft in overleg met de predikanten besloten dit budget te steken voor de werving van een kerkelijk werker gedurende een periode van ca. 2 jaar. Deze kerkelijk werker zal met name ingezet worden in de wijken waar vacatures zijn voor wijkouderling. Binnen twee jaar zal dan een plan gemaakt moeten worden om het pastoraat op een andere wijze in te vullen.

De kerkenraad heeft de taakgroep Pastoraat mandaat gegeven om alles in het werk te stellen om een kerkelijk werker aan te trekken die past bij onze gemeente.

In eerste instantie is een profiel opgesteld en een advertentietekst opgemaakt. Deze is eerst voorgelegd aan de predikanten. Vervolgens is contact gezocht met het mobiliteitsbureau van het landelijk Dienstencentrum en is de vraag uitgezet.
Dit leverde een negental adressen op. De secretaris en de voorzitter van de Taakgroep Pastoraat hebben aan vier kandidaten gevraagd te reageren op onze vacature. Deze vier kandidaten woonden geografisch het dichts bij Nieuwerkerk a/d IJssel. Twee kandidten hebben op deze oproep gereageerd. De andere twee hebben afgezien van een sollicitatie, omdat één kandidaat juist voorzien was in een baan en de andere kandidaat meer voorkeur had aan opbouwwerk.

Er is een selectiecommissie samengesteld bestaande uit Karel Aardse (voorzitter Diaconie, René Boers (wijkouderling) en Wim Bouman (voorzitter taakgroep Pastoraat).
In de selectiecommissie is afgesproken dat ook tweemaal een oproep geplaatst zal worden op de zondagsbrief om gemeenteleden de gelegenheid te geven namen aan te leveren. Bovendien zijn  twee gemeenteleden uitgenodigd om te reageren omdat zij bij de selectiecommissie bekend zijn dat ze in het bezit zijn van de benodigde vooropleiding en/of werkzaam zijn als kerkelijk werker. 
De oproep op de zondagsbrief heeft twee reacties opgeleverd. De voorgedragen kandidaten bleken niet over de vereiste vooropleiding te beschikken en waren niet ingeschreven in het register van kerkelijk werker.
De twee gemeenteleden die al kerkelijk werker zijn en/of over de vereiste kwalificaties beschikten, hebben beide afgezien van sollicitatie in hun eigen gemeente.

Op 12 februari hebben er gesprekken plaatsgevonden met de twee kandidaten die aangeleverd zijn via het mobiliteitsbureau van het landelijk Dienstencentrum.
Beide kandidaten vond de selectiecommissie zeer geschikt en zouden zonder meer passen binnen onze gemeente. Voorwaar geen gemakkelijke keuze voor de selectiecommissie. Uiteindelijk is de selectiecommissie unaniem akkoord gegaan met een voordracht van Simone Voskuil-Dijkshoorn.
Na deze voordracht heeft Simone een “clic”- gesprek gevoerd met onze beide predikanten Peter Treep en Marjolein Verschoor. De predikanten hadden geen bezwaar tegen de benoeming en hebben veel vertrouwen in de samenwerkingmet Simone

Simone Voskuil is een 42 jarige vrouw, wonende in Berkel Rodenrijs, getrouwd en studeert parttime als gemeentepredikant. Heeft veel ervaring als kerkelijk werker. Ze heeft onder andere deze functie vervult in de protestantse gemeente Boskoop, de protestantse gemeente Maassluis en in haar eigen gemeente de Hervormde Gemeente te Berkel en Rodenrijs.

Haar aanstelling als kerkelijk werker in Berkel-Rodenrijs eindigde per 1 januari 2014. Ze was werkzaam in haar eigen gemeente in verband met een predikantsvacature. Ze heeft ook als kerkelijk werker gewerkt in een PKN-gemeente te Boskoop. Simone is bereid om regelmatig, minstens eenmaal per maand, onze erediensten te bezoeken, om op die wijze ook de gemeente(leden) beter te leren kennen.

Simone is zeer communicatief en sociaal vaardig. Daarbij komt ze laagdrempelig en plezierig over. In onze gesprekken wist ze snel tot de kern door te dringen en ze heeft een vaste overtuiging dat ze door God geroepen is voor de taak als kerkelijk werker en wil graag haar talenten verder laten zien in het beroep van gemeentepredikant. Ze is in het bezit van het HBO-diploma Godsdienst Pastoraal werk en heeft studieweekenden aan het Theologisch Seminarium Hydepark gevolgd die nodig zijn voor registratie in het register voor kerkelijk werkers.

Op maandag 17 februari 2014 heeft de kerkenraad unaniem ingestemd met de benoeming van Simone Voskuil-Dijkshoorn per 1 maart 2014. Zij krijgt een benoeming van één jaar met een optie van verlenging van nog één jaar. Zij zal voornamelijk ingezet worden in de pastorale (huis)bezoeken en doet dit met name in de wijken waar geen wijkouderling aanwezig is. Er vindt voortdurend afstemming plaats met de predikanten.

We zijn blij dat Simone bij ons in de gemeente aan het werk gaat en wensen haar Gods zegen in haar werk.

Namens de selectiecommissie,

Wim Bouman
 

Volgende diensten

Activiteiten

No current events.

Zoeken