Skip to content

Veelzijdige Lutheravond
Op vrijdag 9 maart 2018 kunt u om 20.00 uur in de Ringvaartkerk genieten van een ‘gevarieerde’ Lutheravond. We hebben Martin van Wijngaarden, predikant van de Lutherse gemeente in Rotterdam, bereid gevonden een lezing te geven over de vraag waarom het Lutheranisme in de Nederlanden nauwelijks voet aan de grond heeft gekregen. In het calvinistische Nederland werd Luther immers wel gezien als de grote inspiratiebron van de reformatie. Daarna licht Johan Knoester, aan de hand van twee schoolplaten, Luthers optreden toe op de Rijksdag van Worms in 1521. Hier zou hij de beroemde woorden ‘Hier sta ik, ik kan niet anders’ gesproken hebben.
Na de pauze geeft Martin van Wijngaarden een korte introductie over Luthers verdienste dat hij het zingen van liederen in de volkstaal heeft bevorderd. Onze cantorij laat (in samenzang met de aanwezigen) een aantal Lutherliederen uit het Liedboek horen. Bij elk lied geeft Martin een korte toelichting over de achtergrond van dit lied. 
Tot slot sluit onze predikant Peter Treep af met een column.
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken