Skip to content

Symbolische schikkingen
Officiële opening Ringvaartkerk
20-21 januari 2018
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Nieuw Begin
Lezing: Marcus 1: 14-20 (roeping van de discipelen)
Liturgische kleur: Rood


Een nieuw begin; voor de vissers uit de lezing vandaag. En ook voor ons als gemeente. En vernieuwd gebouw met nieuwe aankleding en inrichting.
De sleutel staat symbool voor onze nieuwe kerk.
De bloemen en de sleutel zijn deze keer niet in de liturgische kleur maar in de kleuren van het nieuwe interieur (oranje, blauw en grijs).
Er is gekozen voor voorjaarsbloemen, omdat ook deze een nieuw begin symboliseren.

De officiële opening
Langzaam en precies gaat de sleutel in het slot.
Zo openen wij, met  zijn allen, een verbouwd huis van God.
Voorjaarsbloemen, symbool voor een frisse start, met heel veel zin.
Hernieuwde kracht van samen zorgt voor een geslaagd nieuw begin.

(Marga van der Ploeg)


 
Schikking kerst 2017
Het licht van Kerst

Rood aangewakkerd en stralend wit,
van blijdschap, licht en feest.
Van Jezus Christus die wordt geboren,
zoals je in de bijbel leest.

Kerst vier je met z’n allen.
Het voelt als een nieuwe start.
En het verspreidt, als een lopend vuur,
een vers vlammetje voor in je hart.

(Gedicht geschreven door Marga van der Ploeg)

De basis van deze schikking is een vlam gemaakt van takken.
Onderaan de schikking zitten rode (hulst)besjes, waarmee het vuur wordt aangewakkerd.
In de vlam zitten witte bloemen. De witte vlam is het Licht van de wereld dat we in Jezus Christus mogen begroeten met Kerst.
 
Liturgische Schikking Startzondag – 3 september 2017
THEMA: ‘ALS EEN LOPEND VUUR’

De vaasjes met vurige bloemen staan in diverse schoenen op een groen (kunst)gras.

Heel veel symboliek samengevat in één zin:
Vurige bloemen: de kleuren van vuur, bevlogenheid, enthousiasme
Diverse: de diversiteit binnen de gemeente wordt weergegeven met de verschillende schoenen. Ieder gemeentelid draagt op zijn eigen wijze bij aan het ‘lopend vuur’. En natuurlijk gaat niet iedereen dezelfde kant op.
Groen gras: groen is de liturgische kleur van de hoop en de ‘gewone’ diensten. Juist in het gewone leven mag het ‘lopend vuur’ zijn weg vinden. En dat hopen we het komende jaar met elkaar te ervaren.
 
Liturgische Schikking Afscheid Ontmoetingscentrum – 2 juli 2017
In de afgelopen jaren heeft de liturgische bloemschikgroep vele schikkingen gemaakt in De Bron en het Ontmoetingscentrum. Vandaag staat er een compilatie van symbolen en materialen die door de jaren heen zijn gebruikt. De schikkingen worden altijd op de liturgische kleur geschikt. De liturgische basiskleur groen komt altijd terug in gebruikte materialen, en niet in kleden of doeken. Vandaar dat vandaag de basiskleur groen extra zichtbaar is gemaakt boven alle schikkingen. Vanuit het groen komen de andere liturgische kleuren naar beneden in de schikkingen die voor bijzondere diensten zijn gemaakt.

Dopen
Op het doopvont ligt de Jakobsschelp ten teken dat God de Vader met je mee zal gaan wat er ook gebeurt. Er liggen parels in; wij zijn een parel in Gods hand. Verder staat er ook de in onze gemeente gebruikelijke witte geboorteroos. Om de roos ligt het gipskruid. De kleine bloemetjes laten zien dat gemeenteleden om de dopelingen heen staan. Het water stroomt naar beneden en maakt verbinding met de andere kerkelijke thema’s.

Advent en Kerst
Het thema voor Advent en Kerst in 2015 was “De hemel raakt de aarde”. In het gebogen bananenblad is dit zichtbaar gemaakt. En ook nu zien we dat de paarse kleur (van het kleed) van verwachten overgaat in het wit (de bloemen) van het feest.

Lijdenstijd en Pasen
“Sta in je kracht”: in de schijven is de kracht van een boom te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht. Sommige schijven hebben een barst. Deze barst herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan. Het Licht dat langzaam doorbreek in de lijdenstijd wordt zichtbaar doordat de liturgische kleur paars lichter wordt en verkleurd naar roze. Evt. De palmtakken zijn het teken van rechtvaardigheid en het zijn de takken die symbool staan voor de intocht van Jezus op zijn ezeltje. De tuin van bloemen laat ons de kracht van de opgestane Heer zien. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Pinksteren
“De Geest gaat de wereld rond”. Rood is de kleur van de Heilige Geest. In verschillende schikkingen is een wereldbol te zien geweest. De vlammen van Gods Geest (Gloriosa bloemen) verspreiden zich over de wereld en raken mensen aan, inspireren mensen. Een ieder mag zijn woord verstaan.

Startzondag
Elke jaar in september starten we met een nieuw jaar thema, waar ook de schikking dan op wordt gebaseerd. Verschillende symbolen zijn in de loop van de jaren gebruikt. De handen (vaak gesymboliseerd door grote bladeren maar vandaag  met gebogen ijzerdraad) staan voor met elkaar verbonden zijn, elkaar ontmoeten en samen vormgeven aan onze geloofsgemeenschap met elkaar en naar de wereld om ons heen.
De regenboog: de kleuren van de regenboog laten ons zien dat God steeds een nieuw begin met ons wil maken. In de regenboog laat God ons zijn verbond met ons zien.

Laatste Zondag Kerkelijk jaar – Eeuwigheidzondag – Zondag van de voleinding
Elke jaar ontsteken we de kaarsen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De kaars en Calla’s symboliseren deze mensen die we hebben moeten laten gaan. Om ons eigen verdriet te gedenken worden ook waxinelichtjes aangestoken, ieder met een eigen verhaal. Achter deze schikking staat een ster of een kruis ook als teken van het afscheid dat we van geliefden, familie en vrienden hebben moeten nemen.

Wie draagt ons en hoedt ons,
omarmt ons,
wie anders dan jij
Geest van God

 
Pinksteren 2017
(n.a.v. voorbeeld hervormd-ermelo 2010)
In Handelingen 2 vers 3 en 4

De anthuriumbloemen verwijzen door hun kleur en vorm naar de vlammen, de tongen van vuur en de Heilige Geest die wordt uitgestort.
De rode rozen (7 stuks) staan voor allen die ,vervuld met de Geest, de gave en de kracht ontvangen om dienstbaar te zijn en het evangelie over de hele wereld te verspreiden. Het berengras en de Gerbera’s naar vier kanten geschikt verwijzen naar de vier windstreken waar het evangelie verkondigd moet worden.
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 11

Activiteiten

Zoeken