Skip to content

Symbolische schikkingen
Zondag 29 maart / Palmpasen : Juichende handen….
Zondag 29 maart / Palmpasen : Juichende handen….

In psalm 118 wordt bezongen hoe de steen die de bouwers afkeurden tot hoeksteen is geworden.

De psalm bevat een oproep tot juichen, tot blijdschap. Een roep om feest te vieren en te gaan met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. De woorden van deze psalm kwamen in herinnering toen Jesus op een ezelsveulen naar Jeruzalem reed om de stad binnen te gaan.

vol van hoop anders God

verwachting altijd anders leer ons de weg te gaan

handen omhoog deze nederige koning van deze koning van de vrede.

hosanna

hij komt

Koning van de vrede

 
Zondag 22 maart / 5e zondag 40-dagentijd : Biddende handen….
Zondag 22 maart / 5e zondag 40-dagentijd : Biddende handen….

David zingt, bidt dit lied (psalm 51) nadat de profeet Nathan bij hem is geweest en hem confronteerde met wat hij deed met Batseba en Uria. In de tekst van Johannes horen we hoe Jezus vertelt over de graankorrel, die moet streven om veel vrucht voort te kunnen brengen. Alleen door het leven te verliezen is het leven te winnen.

Graan

Dat Valt in de aarde

En sterft

Brengt veel

Vrucht voort

Leven verliezen

Leven vinden

God

Wij bidden

Help ons

Ons te bezinnen

Op wat leven geeft

 
Zondag 15 maart / 4e zondag 40-dagentijd : Delende handen…..
Zondag 15 maart / 4e zondag 40-dagentijd : Delende handen…..

Zondag Laetare, verheug u. Op deze zondag breekt al iets van het licht van Pasen door.

Gezang klinkt als de vreugde van het gaan naar het huis van de Heer. Zingen over het verlangen naar vrede en rust. Jezus laat dit zien door veel mensen eten te geven. Hij breekt en deelt uit, vijf broden en twee vissen zijn genoeg. Zijn handen leggen het breken en delen in onze handen. Mogen, kunnen uw handen delen?

Licht

Breekt door

Waar liefde gedeeld wordt

Brood en vis

Voedsel om te leven

Handen die uitgestoken worden

Naar elkaar

God

Dat onze handen

Delen

Van hetgeen we

Ontvangen hebben

 
Zondag 8 maart / 3e zondag 40-dagentijd : Ontvangende handen….
Zondag 8 maart / 3e zondag 40-dagentijd : Ontvangende handen….

We zien vandaag hoe de handen geopend zijn. Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de levenskracht van de wet. Levenskracht die je met open handen mag ontvangen, levenskracht die met open handen doorgegeven mag worden. Jezus komt in de tempel en ziet dat het materiële goud belangrijker blijkt dan dat van de wet. Zijn handen vegen de tempel schoon om plaats te maken voor Gods leefregels.

Regels ten leven

Door Gods hand gegeven

Fijn goud

In overvloed

Hoogmoed

Begeerte

Grijpen en graaien

Maken de tempel

Tot een markt

Jesus handen

Maken ruimte voor Gods goud

God

Leer ons zien het goud van uw wet

 
Zondag 1 maart / 2e zondag 40-dagentijd : Beschermende handen…..
Zondag 1 maart / 2e zondag 40-dagentijd : Beschermende handen…..

Zondag reminiscrere, gedenk uw barmhartigheid, Heer. Behoed mij God, ik schuil bij u…

We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is. De psalmdichter ervaart zo Gods handen, de leerlingen op de berg willen met hun handen de ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden.

Verlangen naar

Beschermende handen

Ervaring van licht

Vasthouden

Doorgeven

En leven lang

God

Gedenk

Uw barmhartigheid

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 4 van 11