Skip to content

Symbolische schikkingen
Symbolische schikking 24 maart 2013
Bij de zesde zondag veertigdagentijd (Ontmoetingscentrum)
Vandaag worden Jezus en David met elkaar vergeleken.
Zoals de ark werd teruggebracht naar Jeruzalem, zo trekt Jezus de stad binnen. Ook hij weent net als David om het lot van de stad. En evenals David laat Jezus de wil van de Eeuwige geschieden met de woorden die hij later zal zeggen: ‘Laat Uw wil geschieden.’
David en Jezus nemen het recht niet in eigen hand maar vertrouwen volledig op de Eeuwige. Zij zijn koningen naar Gods hart.
Als teken van het rechtvaardige koningschap van David en Jezus staat er een kroon met daarin een rode schikking op de weg.
De liturgische kleur van Palmpasen is rood voor de intrede en paars voor het passiedeel.

In de schikking is ook het zesde waxinelichtje geplaatst.

Tekst bij de schikking
Zoon van David
gezegend met liefde van de Eeuwige.
Hij leert ons met nieuwe ogen te kijken,
met andere oren te luisteren,
recht te maken wat krom is.
Gezegend, jij die Licht bent.
 
Symbolische schikking 17 maart 2013
Bij de vijfde zondag veertigdagentijd (Ontmoetingscentrum)
Absalom bespeelt het volk met intriges, list en bedrog. Het volk trapt erin. Achter de rug van zijn vader David om doet hij een greep naar de macht. Zelfs de naam van de Eeuwige misbruikt hij om zijn vader te bespelen. Het is een samenzwering die er niet om liegt. Absalom roept zichzelf uit tot koning van Israël.

Als symbool voor deze ontluisterende machtsgreep zijn een Mahonium tak en een ketting in de schikking geplaats. De tak heeft scherpe punten aan de bladeren. De gele kleur van de Mahoniabloem staat symbool voor het verraad van Absalom. De ketting ligt tussen de stenen als teken van Absaloms gevangenschap in zijn eigen machtswellust.

Het vijfde waxinelichtje staat in de schikking

Tekst bij de schikking
Behoed ons voor de doodlopende weg,
voor de dubbele tong die roddel en laster zaait.
Leer ons onze tong te bedwingen
en open en ontvankelijk te zijn
voor de weg die ieder mens tot zijn recht laat komen.
 
Symbolische schikking 10 maart 2013
Bij de vierde zondag veertigdagentijd (Ontmoetingscentrum)
David opent zijn hart. Hij laat zijn verbannen zoon Absalom terugkeren naar Jeruzalem. David gaat niet op zijn strepen staan, maar laat zich kennen als een koning naar Gods hart. In de schikking wordt dit verbeeld door het grote blad (ws. van de schoenlappersplant) van waaruit roze bloemen (ws. Anjers) komen. Roze is de liturgische kleur, omdat we op deze zondag heel even mogen zien dat het Licht van Pasen langzaam doorbreekt. Het paars van de lijdenstijd vermengt zich met het wit van Pasen en wordt dus roze.

In de schikking is het vierde waxinelichtje op de weg geplaatst.

Tekst bij de schikking
Hart dat klopt van verlangen
om liefde te zijn.
Hart dat open is,
nieuwe kansen geeft,
zonder boosheid en bitterheid.
Hart hebben voor de weg
die Leven geeft,
is voluit leven.
 
Symbolische schikking 3 maart 2013
Bij de derde zondag veertigdagentijd (Ontmoetingscentrum)
De Eeuwige vergeeft David de zonde die hij met Betseba heeft begaan.
David toont berouw.
De zoon die uit deze relatie werd geboren sterft, tot verdriet van David.
Hij troost Betseba, met wie hij trouwt.
Met de dode stronk waaruit (tere) witte bloemen komen wordt verbeeld dat het leven een nieuwe kans krijgt met de geboorte van Salomo.

Het derde waxinelichtje wordt op de weg tussen de stenen gezet.


Tekst bij de schikking
Laat ons nieuw leven zien door de dood en verval heen.
Nieuwe kracht door moedeloosheid en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht aan wat gestorven is.
Dat onze weg geen doodlopende weg is, maar een weg ten leven.
 
Symbolische schikking 24 februari 2013
Bij de tweede zondag veertigdagentijd (Ontmoetingscentrum)
Het koningschap van Saul is gebouwd op puinhopen. Op het moment dat David in de rotsspelonk een slip van Saul’s mantel afsnijdt wordt het koningschap van Saul verscheurd. Tussen de stenen ligt een stukje stof,  het stukje van de mantel van Saul om de gebroken macht weer te geven.

Het  tweede waxinelichtje is tussen de stenen geplaatst.

Tekst bij de schikking
Dat jouw leven anderen tot zegen mag zijn,
Je ogen met mildheid kijken,
Je handen open en zorgzaam zijn,
Je oren luisteren,
Je woorden oprecht zijn,
Je hart bewogen wordt,
voor de mensen op je weg.
Dat de Eeuwige jouw weg zegent.
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 10 van 11