Skip to content

Pinksterschikking 2016
Het vuur van Pinksteren
Iedereen kent de uitdrukking ‘in vuur en vlam staan….’.
De neerdaling van de Geest op de apostelen wordt weergegeven door vlammen. In Handelingen staat: “Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.”

De liturgische kleur voor het feest van Pinksteren is ROOD. De kleur waarin het vurige karakter tot uitdrukking komt. Vuur verwarmt, verlicht. Het zet je in beweging.

De 7 kaarsen verwijzen naar de 7 te ontvangen gaven van de Geest:
Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Vroomheid, Liefde en Eerbied voor God.

Heilige Geest
Toen de dag gekomen was waren allen onder één dak.
Plotseling kwam, van hoog uit de hemel, een hevig geluid,
als van de wind die opsteekt en aankomt met stoten en
vlagen. En heel hun huis werd vol van die stem.
Vuur verscheen, in tongen neerdalend op ieder hoofd.
Zij werden vol van adem en kracht en spraken in vreemde
talen.
En allen die waren samengestroomd in die stad,
hoorden hen, en verstonden:
de taal van hun moeder, de naam van hun vader
de roep van vandaag en van gisteren en eeuwig
de stem van hun hart, hun ziel en verstand
het levende woord, de schreeuw van geboorte en dood
de schreeuw van de mensen.


(uit de bundel “Dan zal ik leven” van Huub Oosterhuis)
 

Volgende diensten

Activiteiten

No current events.

Zoeken