Skip to content

Symbolische schikkingen


schikking dankdag 2015
Schikking dankdag 2015
Ontmoetingscentrum
 
Schikkingen Goede Week
Witte Donderdag, 2 april
Op deze dag gedenken we hoe Jezus’ handen de voeten wasten van zijn leerlingen. Na de voetwassing vraagt Jezus zijn leerlingen om te doen als Hij. Waar en naar wie strekken wij onze handen uit? De handen in de schikking zijn uitnodigend, om te doen als Hij.


Goede Vrijdag, 3 april
Op deze dag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Een hand wordt gebald vanwege de gebalde vuisten die naar Jezus werden opgestoken. De andere hand zetten we open om de overgave van Jezus te symboliseren. De rode bloemen verwijzen naar het lijden van Jezus.
Stille Zaterdag, 4 april
We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood. De handen zijn geopend en iets naar elkaar toe gebogen, als in rust. We lezen verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door.


Zondag 5 april Pasen : Open je handen….
Vandaag vieren we Pasen: het geheim van het leven dwars door de dood heen. Met open handen mogen we dat geheim vieren. Tussen de handen zien we een schaal vol witte bloemen, ze vertellen over de gave van het licht dat volop stroomt . Onze handen mogen dat licht doorgeven. Rondom liggen doorzichtige kralen als de tranen van Maria, dwars door de tranen van verdriet en gemis heen, breekt de hoop door.
Alleen met open handen is het geheim van de Opstanding te beleven.
 
Zondag 29 maart / Palmpasen : Juichende handen….
Zondag 29 maart / Palmpasen : Juichende handen….

In psalm 118 wordt bezongen hoe de steen die de bouwers afkeurden tot hoeksteen is geworden.

De psalm bevat een oproep tot juichen, tot blijdschap. Een roep om feest te vieren en te gaan met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. De woorden van deze psalm kwamen in herinnering toen Jesus op een ezelsveulen naar Jeruzalem reed om de stad binnen te gaan.

vol van hoop anders God

verwachting altijd anders leer ons de weg te gaan

handen omhoog deze nederige koning van deze koning van de vrede.

hosanna

hij komt

Koning van de vrede

 
Zondag 22 maart / 5e zondag 40-dagentijd : Biddende handen….
Zondag 22 maart / 5e zondag 40-dagentijd : Biddende handen….

David zingt, bidt dit lied (psalm 51) nadat de profeet Nathan bij hem is geweest en hem confronteerde met wat hij deed met Batseba en Uria. In de tekst van Johannes horen we hoe Jezus vertelt over de graankorrel, die moet streven om veel vrucht voort te kunnen brengen. Alleen door het leven te verliezen is het leven te winnen.

Graan

Dat Valt in de aarde

En sterft

Brengt veel

Vrucht voort

Leven verliezen

Leven vinden

God

Wij bidden

Help ons

Ons te bezinnen

Op wat leven geeft

 
Zondag 15 maart / 4e zondag 40-dagentijd : Delende handen…..
Zondag 15 maart / 4e zondag 40-dagentijd : Delende handen…..

Zondag Laetare, verheug u. Op deze zondag breekt al iets van het licht van Pasen door.

Gezang klinkt als de vreugde van het gaan naar het huis van de Heer. Zingen over het verlangen naar vrede en rust. Jezus laat dit zien door veel mensen eten te geven. Hij breekt en deelt uit, vijf broden en twee vissen zijn genoeg. Zijn handen leggen het breken en delen in onze handen. Mogen, kunnen uw handen delen?

Licht

Breekt door

Waar liefde gedeeld wordt

Brood en vis

Voedsel om te leven

Handen die uitgestoken worden

Naar elkaar

God

Dat onze handen

Delen

Van hetgeen we

Ontvangen hebben

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 4 van 11

Activiteiten

Zoeken