Skip to content

Symbolische schikkingen


Symbolische schikking 10 maart 2013
Bij de vierde zondag veertigdagentijd (Ontmoetingscentrum)
David opent zijn hart. Hij laat zijn verbannen zoon Absalom terugkeren naar Jeruzalem. David gaat niet op zijn strepen staan, maar laat zich kennen als een koning naar Gods hart. In de schikking wordt dit verbeeld door het grote blad (ws. van de schoenlappersplant) van waaruit roze bloemen (ws. Anjers) komen. Roze is de liturgische kleur, omdat we op deze zondag heel even mogen zien dat het Licht van Pasen langzaam doorbreekt. Het paars van de lijdenstijd vermengt zich met het wit van Pasen en wordt dus roze.

In de schikking is het vierde waxinelichtje op de weg geplaatst.

Tekst bij de schikking
Hart dat klopt van verlangen
om liefde te zijn.
Hart dat open is,
nieuwe kansen geeft,
zonder boosheid en bitterheid.
Hart hebben voor de weg
die Leven geeft,
is voluit leven.
 
Symbolische schikking 3 maart 2013
Bij de derde zondag veertigdagentijd (Ontmoetingscentrum)
De Eeuwige vergeeft David de zonde die hij met Betseba heeft begaan.
David toont berouw.
De zoon die uit deze relatie werd geboren sterft, tot verdriet van David.
Hij troost Betseba, met wie hij trouwt.
Met de dode stronk waaruit (tere) witte bloemen komen wordt verbeeld dat het leven een nieuwe kans krijgt met de geboorte van Salomo.

Het derde waxinelichtje wordt op de weg tussen de stenen gezet.


Tekst bij de schikking
Laat ons nieuw leven zien door de dood en verval heen.
Nieuwe kracht door moedeloosheid en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht aan wat gestorven is.
Dat onze weg geen doodlopende weg is, maar een weg ten leven.
 
Symbolische schikking 24 februari 2013
Bij de tweede zondag veertigdagentijd (Ontmoetingscentrum)
Het koningschap van Saul is gebouwd op puinhopen. Op het moment dat David in de rotsspelonk een slip van Saul’s mantel afsnijdt wordt het koningschap van Saul verscheurd. Tussen de stenen ligt een stukje stof,  het stukje van de mantel van Saul om de gebroken macht weer te geven.

Het  tweede waxinelichtje is tussen de stenen geplaatst.

Tekst bij de schikking
Dat jouw leven anderen tot zegen mag zijn,
Je ogen met mildheid kijken,
Je handen open en zorgzaam zijn,
Je oren luisteren,
Je woorden oprecht zijn,
Je hart bewogen wordt,
voor de mensen op je weg.
Dat de Eeuwige jouw weg zegent.
 
Symbolische schikking 17 februari 2013
Bij de basisschikking
Voor de veertigdagentijd en Pasen leggen wij een weg van (lava)stenen. De weg verbeeldt de tocht die koning David en Jezus gaan als de koningen naar Gods hart. De weg van David is geen geplaveide weg, maar een weg vol struikelblokken. Op de puinhoop van het koningschap van Saul moet het rechtvaardige koningschap handen en voeten zien te geven en daarbij laat David zijn verbinding met de Eeuwige niet los.

Elke week plaatsen we bloemen, een waxinelichtje en of een voorwerp op de weg die iets uitdrukken van de weg die David en Jezus gaan. Met Pasen staat de weg in volle bloei, omdat het Leven naar Gods bedoeling is opgestaan. Het nieuwe Leven komt met de opstanding van Jezus aan het licht.

Bij de eerste zondag veertigdagentijd (De Bron)
Bij de schikking ligt een hoorn, de hoorn die gevuld is met olie om David tot koning te zalven.

Door deze zalving wordt David de nieuwe koning van Israël. David heeft in verbondenheid met de Eeuwige een missie te volbrengen: vrede en gerechtigheid scheppen voor alle mensen vanuit Gods liefde. Centrale woorden daarbij zijn: openbaring, roeping, inspiratie, leiderschap, gezag, verwachting en verlossing. Om hier kleur en luister aan te geven zijn paarse bloemen aan het begin van de weg geplaatst.

Tussen de stenen staat het eerste waxinelichtje.

Tekst bij de schikking
Licht dat leven geeft aan mens en wereld.
Stem die roept: doe recht aan wie lijden en niet leven.
Kracht die uitzicht geeft aan wie niet gezien worden.
Gij die genoemd wordt
Vuur van verlangen naar recht en vrede,
Licht en liefde
dat wij worden mens – medemens – naaste.
 
Symbolische Schikkingen Advent 2012
De basis bestaat uit de letter bèt, de tweede letter uit het Hebreeuwse alfabet. De letter wordt van rechts naar links gelezen en betekent huis. De letter laat zien dat je grond hebt onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in je rug. Je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het leven en het Licht tegemoet gaan. Er is uitzicht en de toekomst is open.

Elke zondag in de advent tijd komt het Licht dichter naar het huis toe om met Kerst in het huis te schijnen. Want in Beth-lehem, dat broodhuis betekent, is ons een kind geboren. Het Kind van het Licht.

Eerste Adventszondag
In de schikking is een (groene) tak met dikke knoppen te zien als symbool van het Leven dat aan het ontkiemen is. En het drukt uit dat het koninkrijk van God nabij komt.
Klein, maar onontkoombaar komt met de eerste brandende kaars het Licht van de Eeuwige naar ons toe.

Tekst bij de schikking
Kijk,
klein en verborgen
ontkiemt het Leven in een knop,
het koninkrijk van God is nabij.
Het Licht zoekt ons,
wil in ons en in het huis van de wereld wonen.Tweede Adventszondag
Vandaag staat de bèt schuin en hangen er rode bloemen onderste boven in.
De bèt staat schuin naar boven als symbool voor het oprichten naar God. Richt je leven op het Licht en laat dit Licht schijnen in je eigen huis.
Er hangen rode bloemen onderste boven aan de bèt om te laten zien dat Johannes de gangbare normen en waarden op z’n kop zet. Hij roept mensen op om hun leven anders in te richten. “Kom tot inkeer, richt je op God en laat je in die Geest dopen. Dan worden de kromme wegen recht gemaakt en zal al wat leeft zien hoe God redding brengt.”  De kleur van de Heilige Geest is rood, daarom is gekozen voor een rode doek en rode bloemen.

Tekst bij de schikking
In de woestijn klinkt een stem
roept tot ons
maak de paden recht
dicht de kloven
maak de kromme wegen recht.
Dan zal je zien
de Eeuwige die redding brengt.


Derde Adventszondag
In de schikking staan een heldere en een troebele vaas met water.
De wegbereider Johannes is ook een puinruimer. Alleen maar mooie woorden roepen en er niet naar handelen is voor Johannes huichelachtig. Egoïsme, corruptie en afpersing vertroebelen en vervuilen het leven. Als je je wilt laten dopen dan hoort daar bij dat je vruchten voortbrengt die een nieuw leven waardig zijn. Alleen zo blijft het Levenswater helder en zuiver.
De kleur is roze (de ondergrond en de bloemen), omdat het licht van kerst langzaam door gaat breken.

Tekst bij de schikking
Het kaf van het koren scheiden
de bijl leggen aan de wortel van het kwaad:
breng goede vruchten voort,
een nieuw en waardig leven.
Ondergedompeld in dit heldere schone water
komt het leven tot zijn recht.


Vierde adventszondag
De ontmoeting van Maria en Elisabet is een feest van herkenning voor beide vrouwen. Deze ontmoeting wordt zichtbaar in de twee vazen. De witte bloemen verbeelden de ongeboren kinderen van de vrouwen. De granaatappels zijn van wege de vele zaden het symbool van vruchtbaarheid.

[extra vanuit de lezingen: Elisabet voelt dat er iets bijzonders is met het kind in Maria’s schoot en roept Maria toe: ‘Gezegend is de vrucht van je schoot’. Maria antwoord haar met een lofzang van de Heer. ‘De Eeuwige komt ons in deze ontmoeting tegemoet.’ Het Licht begint door te breken.]

Tekst bij de schikking
God wil bij mensen wonen
klein en kwetsbaar.
Elisabet voelt het
Maria ziet het.
Zij huiveren van ontroering
om het Leven in hun schoot.
Zie, het Licht komt het huis
van de wereld binnen.


Kerstavond en Kerst
In deze schikking van Kerst brandt de kaars in het hart van de bèt. Het centrale middelpunt van de schikking. Er staat aan langwerpige witte schikking aan de basis van de bèt.
Het Licht van het begin is met de geboorte van Jezus het huis van de aarde en mensen binnengekomen.
‘Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond.’

Tekst bij de schikking
Het huis van de aarde en mensen is gevuld
het woord woont in ons midden
een stralend helder Licht schijnt in de duisternis.

 
Meer artikelen...
<< Start < Vorige 11 12 Volgende > Einde >>

Pagina 11 van 12

Volgende diensten

Activiteiten

No current events.

Zoeken