Skip to content

Cantorijen
De Protestantse Gemeente te Nieuwerkerk aan den IJssel heeft twee cantorijen die ieder regel­matig in één van de beide kerkgebouwen hun medewerking verlenen aan de eredienst.

Cantorij De Bron
De cantorij rekent tot haar taken: het ondersteunen en verfraaien van de gemeen­te­zang, de gemeente nieuwe liederen aan te leren zoals de project­liederen van de kindernevendienst, maar ook andere onbekende liederen en de gemeente voor te gaan in gezongen liturgie. De repetities zijn, onder leiding van Ad Uijtdewilligen, op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in De Bron.

Cantorij Ontmoetingscentrum
Elke dinsdagavond oefent de cantorij van 19.45 - 21.00 uur in het Ontmoe­tings­cen­trum o.l.v. Nelleke van den Berge-Duiser. Iedere zangliefhebber is van harte welkom om met de enthousi­aste leden mee te komen zingen.
De cantorij verleent geregeld medewerking aan de reguliere ochtenddiensten, zowel in het Ontmoetingscentrum als in De Bron, maar organiseert ook, in samenwerking met de taakgroep eredienst, vespers rondom een bepaald thema of een 'Festival of Lessons and Carols'.