Skip to content

Zondagsbrief

Bij toerbeurt wordt de opmaak van de zondagsbrief, die u op zondagmorgen wordt aange­reikt, verzorgd door fam. Hooglander, Prins Mauritssingel 22, fam. van Eijk, Middenmolensingel 29 of Thea van Vliet, Westringdijk 28.
Uw mededeling, graag schriftelijk en redactioneel juist opgesteld, met ver­mel­ding van de naam van de afzender, moet uiterlijk donderdag om 19.00 uur, ingeleverd zijn via e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of op schrift bezorgd bij het adres, zoals vermeld bij de agenda van de vorige zon­dagsbrief.
Het vermenigvuldigen van de zondagsbrief gebeurt bij toerbeurt.

N.B. Voor het plaatsen van berichten op de zondagsbrief gelden de volgende afspraken:
•    Berichten die ook in Over en Weer geplaatst kunnen worden, zoals bedankjes voor attenties, worden niet op de zondagsbrief opgenomen.
•    Het moet gaan om berichten vanuit/betreffende onze eigen gemeente.
•    Een bericht dat op twee achtereenvolgende zondagen opgenomen dient te worden, moet ook twee maal aangeleverd worden, liefst via e-mail (altijd voor donderdagavond 19.00 uur).
•    De berichtgeving dient kort gehouden te worden. Maximaal 6 regels. Achtergrondgegevens s.v.p. in Over en Weer plaatsen, niet op de zondags­brief.
•    Berichtgeving over ziekte van gemeenteleden wordt alleen door ambtsdragers (taakgroep pastoraat) of predikant geplaatst.
•    De samenstellers behouden zich het recht voor uw berichtgeving in te korten, of bij dringend plaatsgebrek, niet op te nemen. U wordt van dit laatste uiteraard meteen in kennis gesteld. Vermeld s.v.p. dus altijd duidelijk van wie de berichtgeving komt.
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken