Skip to content

Vorming en toerusting
Vrijdagavondfilm: Zagros
De Koerdische schaapherder Zagros wordt geconfronteerd met roddels over zijn vrouw Havin en reist haar achterna als zij het platteland ontvlucht en met haar dochter naar Brussel vertrekt. Hoe ziet hun toekomst eruit bij de botsing van culturen en verwachtingen? U kunt dit actuele drama meebeleven op vrijdag 11 januari in de Ringvaartkerk. De voorstelling begint om 20.00 uur en er is koffie en thee vanaf 19.30 uur. Na afloop is er weer gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.
Lees meer...
 
Verschillende culturen ontmoeten elkaar tijdens 'Alhambra Revisited' in de Ringvaartkerk
Vrijdag 25 januari om 20.00 uur is er een bijzonder bezoek met verhalen en muziek in de Ringvaartkerk. Verhalenverteller/klarinettist Gottfrid van Eck, zangeres Rolinha Kross, violiste Monique Lansdorp en luitspeler Haytham Safia presenteren 'Alhambra Revisited', een mix van verhalen en muziek met moorse, joodse en christelijke wortels.
In de Middeleeuwen botsen in Spanje drie culturen en religies op elkaar. Moslims veroveren een groot gebied dat zij ‘Al Andalus’ noemen. Dat heeft grote gevolgen voor de joden en christenen die er al wonen. Conflicten en veldslagen kunnen niet uitblijven. Maar er is ook sprake van culturele uitwisseling en er bestaat een zekere religieuze verdraagzaamheid. Verhalen, poëzie en muziek spelen hierbij een belangrijke rol. Die zingen nog altijd rond in het eeuwenoude Alhambra, het sprookjesachtige Moorse paleis in de Andalusische stad Granada, waaraan we een virtueel bezoek brengen.
Deze avond is onderdeel van de activiteiten van de 'week van gebed’. Toegang: vrije gift
 
Schuldig in Zuidplas?
Tijdens het eerste kerkcafé deelden Karel Aardse en Arie van Bostelen aan de hand van zes stellingen hun ervaringen als budgetmaatjes van mensen met financiële problemen en schulden. De budgetmaatjes zijn vrijwilligers die verbonden zijn aan ‘Raad en Daad’, een onderdeel van Welzijn Zuidplas. De aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld om te reageren op de stellingen, waarna de antwoorden besproken werden. Hieronder volgen de stellingen en de achtergronden.

1.     In Nederland heeft één op de tien huishoudens te maken met problematische schulden.
De stelling is juist: Dit is een uitgangspunt in de rijksbegroting voor 2019. Het kabinet trekt tachtig miljoen euro uit voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede over de periode 2018-2020. De gemeenten ontvangen dit geld. In Zuidplas ondersteunt de gemeente het vrijwilligersproject ‘Raad en daad’ door (parttime) bekostiging van twee coördinatoren en een sociaal raadsvrouw, huisvesting en toerusting. In de gemeente Zuidplas zijn in het afgelopen jaar circa 100 intakes gedaan bij aanvragen voor een budgetmaatje.

2.     Als je financieel in de problemen komt en schulden opbouwt, is dat geheel je eigen schuld!
Oneens: In de huishoudens waar de budgetmaatjes komen, zijn de financiële problemen in de regel het gevolg van andere problemen: baanverlies, verminderde inkomsten bij ZZP’ers, overlijden partner, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, zwakbegaafdheid. Het kan dus iedereen overkomen! Het is wel zo, dat er ook sprake kan zijn van onverantwoordelijk en verwijtbaar gedrag: gok- of gameverslaving, te hoge schulden aangaan of niet reageren op aanmaningen of verkeersboetes. Verder moet bedacht worden dat mensen met financiële problemen niet meer helder en logisch denken en handelen!

3.     Nu de economie aantrekt, verdwijnt de schuldenproblematiek vanzelf.
Oneens: Als dat zo was, zou het kabinet er geen geld voor uittrekken. De crisis werkt nog door en bovendien komen er weer nieuwe groepen bij: statushouders die (nog) niet mogen werken, een bijstandsuitkering ontvangen en weinig snappen van de Nederlands bureaucratie; jongeren die hoge studieschulden opbouwen.

4.     Nederland kent een goed sociaal vangnet voor mensen met de laagste inkomens en financiële problemen.
Eens: Via de Bijstand is een basisniveau gewaarborgd (nettobedragen 2018: € 992,12 voor alleenstaanden; €708,67 per persoon voor paren). Verder kunnen zij toeslagen via de belastingdienst aanvragen: huurtoeslag bij sociale woningen, zorgtoeslag voor de zorgverzekering en kindgebonden budget. Ook zijn er regelingen om kinderen te faciliteren op sportgebied of bij culturele activiteiten, zoals muziekles. In speciale omstandigheden kan een beroep gedaan worden op ‘Bijzondere bijstand’. Bij financiële problemen zijn er de vrijwilligers van ‘Raad en daad’ en bij een te zware schuldenlast is er schuldhulpverlening door de gemeente met de mogelijkheid om in drie jaar schuldenvrij te zijn. Je moet echter wel de weg weten in een wirwar van regelingen!

5.     De overheid maakt het zelf vaak onnodig moeilijk en vergroot daardoor de schuldenproblematiek. 
Eens: Wat de budgetmaatjes tegenkomen:
- Ondoorzichtige werkwijze bij de belastingdienst: ten onrechte toegekende toeslagen die weer moeten worden terugbetaald.
- Zwaar oplopende kosten voor wanbetalers van verkeersboetes die uiteindelijk in geen verhouding meer staan tot de oorspronkelijke boete.
- Boetes bij premieachterstanden bij de zorgverzekering (Je moet méér betalen, terwijl je al in de problemen zit!).
- Een ervaring bij een asielzoekersgezin: de gemeente houdt ten onrechte bijstand in bij vermoeden van fraude, terwijl de oorzaak ligt in onbegrepen ambtelijk jargon. De vrijwilligers van Raad en Daad moeten zelf grote moeite doen om door de bureaucratie heen te komen.
- De nieuwe privacywetgeving verhindert lopende afspraken met woningbouwverenigingen voor tijdige informatie aan het sociaal team van de gemeente over huurachterstanden ter voorkoming van huisuitzetting.

6.     Kerken hoeven geen actie meer te ondernemen op het gebied van financiële nood en schuldenproblematiek: de burgerlijke gemeente heeft deze taak volledig overgenomen.
Oneens: De kerken zijn gehouden aan hun diaconale opdracht om naast de zwakkeren in de samenleving te staan en op te komen voor hun noden. Aandacht voor de problemen maakt dat de mensen zich gekend weten in hun zorgen. Dat kan niet alleen ambtelijk gebeuren en het vraagt een brede betrokkenheid. Onze diaconie heeft een beperkt budget om kleine noden te lenigen en zorgt voor acties ten behoeve van de Voedselbank en Kledingbank. Bij ´Raad en daad´ zitten ook veel betrokken leden uit de verschillende kerken.
 
Nieuwjaarswensen tijdens het kerkcafé op vrijdag 4 januari
‘Open kerk’ geldt ook voor het nieuwe jaar! Op vrijdag 4 januari openen wij de deuren en kunnen we elkaar het ‘beste’ wensen tijdens het kerkcafé. Normaal is het cafe pas open vanaf 20.30 uur. Dit keer willen we een uitzondering maken (speciaal voor de kinderen) en zijn we open vanaf 20.00 uur. Er is dan koffie, thee en fris. Later op de avond volgt dan de (alcoholvrije) borrel.
Lees meer...
 
Gesprek over Job

Het boek Job is een boeiend, maar moeilijk te doorgronden boek uit de Bijbel. Een aantal gemeenteleden is in gesprek gegaan over dit Bijbelboek. Ds. Peter Treep heeft de leiding en we komen op dinsdag 10 juli om 14.30 uur bij elkaar in de Ringvaartkerk. Wanneer u mee wilt praten of luisteren dan kunt u met ons meedoen. Wanneer u informatie wilt, kunt u contact opnemen met Carine Knoester, tel. 315896, e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .
Allen hartelijk welkom.
 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken