Skip to content

Diaconie
Via het diaconaat geeft de kerk invulling aan haar zorg voor mensen in nood. De werkzaamheden van de diaconie zijn veelomvattend. Vanaf het collecteren in de kerk tot de organisatie van Hulp in Praktijk (HiP), contacten met Vluchtelingenwerk, het verzorgen van kerstattenties en bejaardenzorg. Via het Werelddiaconaat (ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is er ook zorg wereldwijd door middel van voorlichting en projectsteun. Enkele activiteiten zijn: het organiseren van ZWO-diensten en voorlichting /informatieverstrekking over de ZWO-projecten. Lees uitgebreide tekst

Kijk ook eens bij het subkopje HIP en ZWO.


Het eitje zat erbij!
Circa 2400 eieren in doosjes van zes of tien gingen op transport naar de Rotterdamse Voedselbank, samen met andere levensmiddelen. Het merendeel van de tientallen dozen met uiteenlopende, houdbare producten brachten we naar het depot aan de ’s-Gravenweg, waar de Stichting ‘Zuidplas Helpt’ het lokale uitdeelpunt beheert.

‘Ontzettend bedankt voor de geweldige inzet van de eieren, rijst en meerdere producten. Veel cliënten maakt u komende week erg gelukkig!’ zo laat Annette Koopman van de Rotterdamse Voedselbank ons weten. Graag geven wij de dank door aan allen die een bijdrage aan de actie hebben geleverd!

Hartverwarmend
Het is goed om te weten dat onze keus tot ondersteuning van de Voedselbank zó wordt gedragen door onze gemeente en we nu voor het derde achtereenvolgende jaar een flinke  bijdrage konden leveren, ook via de collecte in de dienst. Hartverwarmend was de inbreng van de kinderen van de kindernevendienst, die zowel voor lekkernijen (snoep en worstjes) als voor gezonde voeding hadden gezorgd. Het geheel ging gepaard met briefjes aan de organisatie van de Voedselbank en tekeningen met de aansporing ‘Eet smakelijk!’ voor de gebruikers. Deze zullen door Lenny van Iperen van de Stichting ‘Zuidplas Helpt ’worden opgenomen in de pakketten die in de gemeente Zuidplas worden verspreid.

Samenwerkende kerken
Ook de Vrijgemaakte gemeente ‘De Lichtkring’ stond maandagochtend met eieren voor de Rotterdamse Voedselbank bij Het Ontmoetingscentrum op de stoep in verband met het transport naar Rotterdam. Tijdens de Avondmaalsdienst op 2 november hielden ook zij een inzameling. De Hervormde Gemeente deed dit op woensdag 5 november. Het is mooi dat we als gezamenlijke kerken op deze manier de Voedselbank kunnen ondersteunen. Een en ander kon op elkaar worden afgestemd in het Diaconaal Platform Zuidplas, waar vrijwel alle diaconieën in de gemeente Zuidplas zijn vertegenwoordigd.

Ik wil wat terugdoen
Bijzonder waren ook de bijdragen van buiten onze kerkelijke gemeente die op zaterdagmorgen werden afgeleverd. Een mevrouw uit Zevenhuizen vertelde ons dat zij in het verleden van de Voedselbank gebruik had gemaakt en nu iets wilde terugdoen. In Hart van Holland had zij over de actie gelezen en op korte termijn met enkele vriendinnen 120 eieren ingekocht!

De diaconie dankt alle goede gevers van harte!

Karel Aardse
 
Wethouder bezoekt contactgroep werkzoekenden
Op de onlangs gehouden bijeenkomst voor werkzoekenden schoof onverwachts wethouder Rik van Woudenberg van de gemeente Zuidplas aan. Hij luisterde aandachtig naar de verhalen van de aanwezigen en lanceerde ook een nieuw idee voor oudere werkzoekenden. De deelnemers gaven aan in januari een vervolgbijeenkomst te willen houden.

Na de eerste twee bijeenkomsten met  gemeenteleden van onze eigen kerk besloot de voorbereidingsgroep voor de bijeenkomst van 29 oktober bredere bekendheid te geven aan het initiatief om werkzoekenden ruimte te bieden voor onderlinge contacten. Nico Bosker nodigde in het   Diaconaal Platform Zuidplas de andere kerken uit om mee te doen en de plaatselijke media Hart van Holland en Omroep Zuidplas werkten mee aan de verspreiding van de informatie. Dat leidde er toe dat nu ook mensen van buiten onze kerk aanwezig waren om hun ervaringen te delen, met wethouder Rik van Woudenberg als verrassende gast.

Gespreksstof te over
Een beetje geschrokken door de drukte in het Ontmoetingscentrum vanwege de bridge-avond druppelen de belangstellenden voor de contactgroep binnen. De opkomst zou naar de wens van de voorbereidingsgroep nog wel hoger kunnen, maar de aanwezigen geven aan de kleinschaligheid in de ontmoeting te waarderen. Er is zo immers voldoende ruimte om het eigen verhaal kwijt te kunnen en elkaar onderling te versterken. Gelukkig is er ook positief nieuws te melden: een van de jongeren heeft (tijdelijk) werk gevonden, maar blijft de groep toch bezoeken, omdat de toekomst nog onzeker is. De gespreksstof onder de aanwezigen laat overigens niet lang op zich wachten. Thema’s die aan de orde komen, zijn het verlammend effect op je bestaan bij dreigend ontslag, de wijze waarop – met name ouderen – aan de kant worden geschoven, de onzekerheid over vrijwilligerswerk en de druk die daaruit kan voortkomen van de zijde van uitkeringsinstantie UWV en de betreffende organisatie, de ambtelijke verkokering waarin je terecht komt als je  van de ziektewet doorschuift naar de werkloosheidswet of omgekeerd en de wonderlijke banen die je als passend werk voorgelegd kunt krijgen. Gelukkig hebben we in de voorbereidingsgroep mensen die vertrouwd zijn met de materie en in voorkomende gevallen ook wijze adviezen kunnen geven. Maar soms moeten wij – en ook de wethouder – het antwoord schuldig blijven, zoals in het geval van een van de aanwezigen, die vanuit een ZZP-situatie niet in aanmerking komt voor een uitkering en het eigen huis dreigt te moeten verkopen, met hoger oplopende lasten als gevolg!

Positief denken
Van Woudenberg herkent veel van wat naar voren wordt gebracht: hij heeft zelf in het verleden ook in een situatie van baanloosheid gezeten. Niettemin roept hij de groep op om niet in verbittering of boosheid te blijven steken en een positieve insteek te kiezen. Hij noemt het voorbeeld van het project ‘Sport 4 Work’, waarin jongeren tussen 18 en 27 jaar een programma van drie dagen in de week krijgen aangeboden met ’s morgens theorie over sollicitatietraining en ’s middags sport, gecombineerd met werkervaringsplaatsen bij lokale bedrijven. Een vergelijkbaar programma zou ook aan ouderen kunnen worden aangeboden. De combinatie van sport of fitness met contacten in het regionale bedrijfsleven spreekt de aanwezigen wel aan en we zijn benieuwd naar het vervolg. Verscheidenheid aan talent is er genoeg in de groep, die beseft dat er veel werk te doen is in sectoren als de zorg voor ouderen, maar dat de betaalde banen ontbreken. ‘Laten we met elkaar maar een bedrijf beginnen!’ stelt een van de aanwezigen als bevestiging van de positieve insteek. Zelfs na sluiting van de bijeenkomst wordt er nog volop nagepraat op het plein voor Het Ontmoetingscentrum. In januari zetten we het gesprek voort….

Namens de voorbereidingsgroep,
Karel Aardse
 
Actie voedselbank: overweldigend!
Wat een feestelijk gezicht: vier volle kramen, aangevuld met dozen en pakketten eronder en erachter tijdens de dankdienst voor gewas en arbeid ! De opbrengst van de actie voor de Voedselbank was weer overweldigend!

Vrijdagmorgen stond het eerste pakketje al voor ons klaar op de bar in de kerk. En zaterdag stonden er twee goede gevers vroeg op ons te wachten. Ook mensen van buiten de kerk wisten voor deze actie de weg naar het Ontmoetingscentrum te vinden, zelfs met financiële bijdragen. De zondagse dienst was een speciale belevenis, waarbij de rijke opbrengst van de actie onze dankbaarheid concreet tot uitdrukking bracht.

Op maandagochtend hebben we het geheel gesorteerd en in circa veertig grote dozen verpakt. Het merendeel van de opbrengst is naar het depot aan de ’s Gravenweg gebracht voor de noodvoorraad van het lokale uitdeelpunt. De pasta met de pastasauzen hebben we vervolgens in Rotterdam afgeleverd. Ons streefdoel voor de pastasauzen hebben we weliswaar niet bereikt, maar het totaal van de opbrengst maakte dat ruimschoots goed. Het werden 250 pakken en flessen, wat ook erg veel is als je het bij elkaar versjouwt in tien grote dozen! Tenslotte: de collecte voor de Rotterdamse Voedselbank bracht met giften het mooie bedrag van € 680,- op. Alle gulle gevers: hartelijk dank!

De diaconie
 
Kledinginzameling groot succes!
Op maandag 15 april stonden we met twee volgeladen personenauto’s, een busje en een grote boedelbak voor de deur van de Rotterdamse kledingbank. Het uitladen leek tot verrassing van de vrijwilligers maar niet op te houden en een groot deel moest tijdelijk opgeslagen worden in een depot. Naar schatting bracht de actie zo’n achttien kubieke meter kleding op!
Lees meer...
 
Kerken en gemeente Zuidplas met elkaar in gesprek over armoede
Op initiatief van het Diaconaal Platform Zuidplas spraken donderdagavond 14 juni burgemeester Kats, wethouder Verbeek en vertegenwoordigers van de kerken in Zuidplas over het thema ‘armoede’. Ook onze diaconie was daarbij vertegenwoordigd. Het gespreksonderwerp sloot goed aan bij de verkennende besprekingen die er bij ons in de diaconie zijn geweest, onder meer met de Stichting ‘Zuidplas helpt’.
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 3

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken