Skip to content

Wethouder bezoekt contactgroep werkzoekenden
Op de onlangs gehouden bijeenkomst voor werkzoekenden schoof onverwachts wethouder Rik van Woudenberg van de gemeente Zuidplas aan. Hij luisterde aandachtig naar de verhalen van de aanwezigen en lanceerde ook een nieuw idee voor oudere werkzoekenden. De deelnemers gaven aan in januari een vervolgbijeenkomst te willen houden.

Na de eerste twee bijeenkomsten met  gemeenteleden van onze eigen kerk besloot de voorbereidingsgroep voor de bijeenkomst van 29 oktober bredere bekendheid te geven aan het initiatief om werkzoekenden ruimte te bieden voor onderlinge contacten. Nico Bosker nodigde in het   Diaconaal Platform Zuidplas de andere kerken uit om mee te doen en de plaatselijke media Hart van Holland en Omroep Zuidplas werkten mee aan de verspreiding van de informatie. Dat leidde er toe dat nu ook mensen van buiten onze kerk aanwezig waren om hun ervaringen te delen, met wethouder Rik van Woudenberg als verrassende gast.

Gespreksstof te over
Een beetje geschrokken door de drukte in het Ontmoetingscentrum vanwege de bridge-avond druppelen de belangstellenden voor de contactgroep binnen. De opkomst zou naar de wens van de voorbereidingsgroep nog wel hoger kunnen, maar de aanwezigen geven aan de kleinschaligheid in de ontmoeting te waarderen. Er is zo immers voldoende ruimte om het eigen verhaal kwijt te kunnen en elkaar onderling te versterken. Gelukkig is er ook positief nieuws te melden: een van de jongeren heeft (tijdelijk) werk gevonden, maar blijft de groep toch bezoeken, omdat de toekomst nog onzeker is. De gespreksstof onder de aanwezigen laat overigens niet lang op zich wachten. Thema’s die aan de orde komen, zijn het verlammend effect op je bestaan bij dreigend ontslag, de wijze waarop – met name ouderen – aan de kant worden geschoven, de onzekerheid over vrijwilligerswerk en de druk die daaruit kan voortkomen van de zijde van uitkeringsinstantie UWV en de betreffende organisatie, de ambtelijke verkokering waarin je terecht komt als je  van de ziektewet doorschuift naar de werkloosheidswet of omgekeerd en de wonderlijke banen die je als passend werk voorgelegd kunt krijgen. Gelukkig hebben we in de voorbereidingsgroep mensen die vertrouwd zijn met de materie en in voorkomende gevallen ook wijze adviezen kunnen geven. Maar soms moeten wij – en ook de wethouder – het antwoord schuldig blijven, zoals in het geval van een van de aanwezigen, die vanuit een ZZP-situatie niet in aanmerking komt voor een uitkering en het eigen huis dreigt te moeten verkopen, met hoger oplopende lasten als gevolg!

Positief denken
Van Woudenberg herkent veel van wat naar voren wordt gebracht: hij heeft zelf in het verleden ook in een situatie van baanloosheid gezeten. Niettemin roept hij de groep op om niet in verbittering of boosheid te blijven steken en een positieve insteek te kiezen. Hij noemt het voorbeeld van het project ‘Sport 4 Work’, waarin jongeren tussen 18 en 27 jaar een programma van drie dagen in de week krijgen aangeboden met ’s morgens theorie over sollicitatietraining en ’s middags sport, gecombineerd met werkervaringsplaatsen bij lokale bedrijven. Een vergelijkbaar programma zou ook aan ouderen kunnen worden aangeboden. De combinatie van sport of fitness met contacten in het regionale bedrijfsleven spreekt de aanwezigen wel aan en we zijn benieuwd naar het vervolg. Verscheidenheid aan talent is er genoeg in de groep, die beseft dat er veel werk te doen is in sectoren als de zorg voor ouderen, maar dat de betaalde banen ontbreken. ‘Laten we met elkaar maar een bedrijf beginnen!’ stelt een van de aanwezigen als bevestiging van de positieve insteek. Zelfs na sluiting van de bijeenkomst wordt er nog volop nagepraat op het plein voor Het Ontmoetingscentrum. In januari zetten we het gesprek voort….

Namens de voorbereidingsgroep,
Karel Aardse
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken