Skip to content

Het eitje zat erbij!
Circa 2400 eieren in doosjes van zes of tien gingen op transport naar de Rotterdamse Voedselbank, samen met andere levensmiddelen. Het merendeel van de tientallen dozen met uiteenlopende, houdbare producten brachten we naar het depot aan de ’s-Gravenweg, waar de Stichting ‘Zuidplas Helpt’ het lokale uitdeelpunt beheert.

‘Ontzettend bedankt voor de geweldige inzet van de eieren, rijst en meerdere producten. Veel cliënten maakt u komende week erg gelukkig!’ zo laat Annette Koopman van de Rotterdamse Voedselbank ons weten. Graag geven wij de dank door aan allen die een bijdrage aan de actie hebben geleverd!

Hartverwarmend
Het is goed om te weten dat onze keus tot ondersteuning van de Voedselbank zó wordt gedragen door onze gemeente en we nu voor het derde achtereenvolgende jaar een flinke  bijdrage konden leveren, ook via de collecte in de dienst. Hartverwarmend was de inbreng van de kinderen van de kindernevendienst, die zowel voor lekkernijen (snoep en worstjes) als voor gezonde voeding hadden gezorgd. Het geheel ging gepaard met briefjes aan de organisatie van de Voedselbank en tekeningen met de aansporing ‘Eet smakelijk!’ voor de gebruikers. Deze zullen door Lenny van Iperen van de Stichting ‘Zuidplas Helpt ’worden opgenomen in de pakketten die in de gemeente Zuidplas worden verspreid.

Samenwerkende kerken
Ook de Vrijgemaakte gemeente ‘De Lichtkring’ stond maandagochtend met eieren voor de Rotterdamse Voedselbank bij Het Ontmoetingscentrum op de stoep in verband met het transport naar Rotterdam. Tijdens de Avondmaalsdienst op 2 november hielden ook zij een inzameling. De Hervormde Gemeente deed dit op woensdag 5 november. Het is mooi dat we als gezamenlijke kerken op deze manier de Voedselbank kunnen ondersteunen. Een en ander kon op elkaar worden afgestemd in het Diaconaal Platform Zuidplas, waar vrijwel alle diaconieën in de gemeente Zuidplas zijn vertegenwoordigd.

Ik wil wat terugdoen
Bijzonder waren ook de bijdragen van buiten onze kerkelijke gemeente die op zaterdagmorgen werden afgeleverd. Een mevrouw uit Zevenhuizen vertelde ons dat zij in het verleden van de Voedselbank gebruik had gemaakt en nu iets wilde terugdoen. In Hart van Holland had zij over de actie gelezen en op korte termijn met enkele vriendinnen 120 eieren ingekocht!

De diaconie dankt alle goede gevers van harte!

Karel Aardse
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken