Skip to content

Laatste bijeenkomst ‘In between Jobs’
Op dinsdag 11 april vindt de laatste bijeenkomst plaats van de contactgroep voor werkzoekenden ‘In Between Jobs Zuidplas’. We zien dat anderen, zoals Walk & Talk vanuit de bibliotheek, deze taak hebben overgenomen en presenteren de alternatieven in onze afsluitende bijeenkomst. Ieder die werkzoekend is, ooit heeft deelgenomen aan de groep of zich bij deze problematiek betrokken voelt, is welkom in De Bron om 20.00 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur.
Vier jaar geleden startten de eerste contacten met werkzoekenden vanuit de diaconie en de taakgroep pastoraat. We beseften dat ook binnen onze eigen gemeente velen door de crisis werden geconfronteerd met baanverlies, verlies aan inkomen en daarbij ook verlies aan contacten en zelfvertrouwen. Met de organisatie van een contactgroep hoopten we niet alleen aandacht te vragen voor deze problematiek, maar ook de werkzoekenden een platform te geven waar ze hun eigen ervaringen konden delen en beter hun weg zouden vinden bij het solliciteren en het verwerken van teleurstellingen. Een jaar later werd de doelgroep verbreed naar alle inwoners van de gemeente Zuidplas. Onder de vlag van ‘In between Jobs’ werden jaarlijks diverse bijeenkomsten gehouden met  informatie over belangrijke thema’s en tegelijkertijd gelegenheid tot het bespreken van de eigen ervaringen. Onze kerk bood een gastvrij huis in het Ontmoetingscentrum of De Bron.

Veranderde omstandigheden
Inmiddels is de tijd veranderd. Gelukkig komen er meer banen door de gewijzigde economische omstandigheden en de ondersteuning van werkzoekenden is verbeterd. Dat hebben we kunnen zien aan de deelnemers die weer opnieuw aan het werk zijn gekomen. We weten overigens ook dat er nog een kwalijke keerzijde is vanwege het grote aantal flexibele banen in Nederland en de moeilijke positie van ouderen op de arbeidsmarkt. Toch hebben we gemerkt dat de behoefte aan bijeenkomsten van ‘In Between Jobs’ afneemt, waardoor we besloten hebben dit project te beëindigen. Dat besluit is mede ingegeven door het initiatief ‘Walk & Talk’ vanuit de Bibliotheek De Groene Venen die soortgelijke activiteiten organiseert. In De Batavier vinden maandelijks (de laatste maandag van de maand) bijeenkomsten plaats waar werkzoekenden terecht kunnen met hun vragen en suggesties en tips ontvangen, ondersteund vanuit een landelijk verband.

Alternatieven
Tijdens de slotbijeenkomst krijgen de deelnemers informatie over de werkwijze van Walk & Talk door  Jacoline Hoogerwaard van de bibliotheek. Als projectgroep willen we individuele deelnemers de gelegenheid bieden om hun behoefte aan mogelijke individuele begeleiding ook in de toekomst kenbaar te maken. Dit project heeft de problematiek van het baanverlies duidelijk op ons netvlies geplaatst en we vragen aan de kerkenraad om het onderwerp in pastoraat en diaconaat  blijvende aandacht te geven. Een bijzonder woord van dank is op z’n plaats voor Nico Bosker en Leo Goedegebuure die namens de groep van werkzoekenden veel energie hebben gestopt in de organisatie van de bijeenkomsten! We wensen alle deelnemers veel sterkte toe in de toekomst en hopen dat zij ook in  nieuwe verbanden hun weg zullen vinden.

Namens de projectgroep,
Karel Aardse
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken