Skip to content

Resultaten van de ZWO bijpraatlunch 25 maart 2012
Na afloop van de ochtenddiensten op 25 maart 2012. is een “bijpraatlunch” georganiseerd door de ZWO-commissie. Een aantal gemeenteleden heeft die lunch bijgewoond. Onder het genot van meegebrachte lekkernijen is door de ZWO-commissie uitgelegd welke ZWO-activititeiten in onze gemeente plaatsvinden en wat de commissie de komende jaren wil. Daarbij heeft de commissie  gevraagd om ideeën voor het komende jaar. Daar is goed op gereageerd.  Lees verder voor een impressie van de ideeën: Kleine kortdurende projecten spreken meer aan dan langlopende projecten
Geen te grote nadruk op christelijk
Proberen meer in de kerkdiensten in te breken
Veel publiceren
Wereldmaaltijd/ontbijt organiseren met fair trade producten
Beeldend materiaal zoals films en foto’s gebruiken
Literatuur aanbevelen (vb boek Congo)
Verantwoordelijkheidsgevoel stimuleren door geld te verwerven via kleine acties (waar mensen er zelf iets voor moeten doen in combinatie met info over project). Doel: op het netvlies krijgen en weten dat ZWO iets van jezelf is als PKN-lid.
Niet alleen met jongeren een ‘project’ in de vakantie doen, maar een dergelijke werkvakantie voor de gehele gemeente organiseren.
Aangeven wat er gedaan kan worden met bijv. €10, €20 of €50.
Avond goede spreker
Contact met gemeente aldoor (mail/skype)
Niet alleen projecten verweg, ook dichtbij. In Rotterdam bijv is ook armoede.
Meer laten leven/beter op het netvlies krijgen door gemeente te informeren over effect dat een project op specifieke groep in de gemeenschap die wordt gesteund heeft. Dus bijvoorbeeld wat ervaart de jeugd, jonge ouders, groep ouderen etc.
Als ZWO-commissie zijn we blij met deze reacties en gaan er mee aan de slag.  U kunt natuurlijk ook buiten de gehouden bijeenkomst altijd met uw vragen en opmerkingen bij de commissie terecht. Één van de ideeën waar we op korte termijn wat mee willen is het zoeken van één of meerdere concrete, kortdurende projecten.

Vandaar dat we bij dezen de oproep doen om ons suggesties te doen voor dergelijke projecten. Het kan gaan om een project waar u, of iemand uit uw familie- of kenissenkring bij betrokken bent, iets dichtbij of veraf, maar in ieder geval iets waar we ons als diaconale gemeente  op een aansprekende manier voor kunnen inzetten.  Heeft u zo’n goed idee, dan kunt u dat aan ons laten weten door één van onze commissieleden aan te spreken,  te bellen, of  te mailen naar de ZWO-diakenen Corné Marck ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ). We zullen dan als commissie één of meerdere van die ideeën uitkiezen en verder uitwerken.

Alvast hartelijk dank voor het meedenken.

Commissie ZWO (Corné Marck, Arwin van Vliet, Jan Bertram Rietveld, Beschier Grisnich )
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken